Investoinnit
Terveysteknologian ja lääkealan investointi
Investointi nuorten, lupaavien yritysten kehitykseen
Investointi yhteistyöhön ulkomaisten yritysten kanssa
Kehitys
Konsultointipalvelu startup-yrityksille
Investointi uusien teknologioiden kehittämiseen
Vientiohjelman laatiminen suomalaisille yrityksille
Yhteystyö
Markkinointi ja markkina-analyysi
Suunnitelman laatiminen
Brändin edistäminen

Kerättyjen tietojen ja varojen ansiosta perustimme yrityksen, jonka tavoitteena on tukea nuoria ja idearikkaita yrityksiä, investoida uusiin teknologioihin, sekä tuotteiden ja palveluiden jakelu Kiinan, Taiwanin ja Venäjän markkinoille. Meille kiinnostavimmat kohteet ovat lääketiede, farmakologia ja IT-ala. Autamme muodostamaan yrityksen kokonaisstrategian, johon sisältyvät tuotanto- ja markkinointitoimet. Meillä on monen vuoden onnistunut kokemus Venäjän markkinoilla lääketieteen sekä farmakologian aloilla. Yrityksellämme on moitteeton asiallinen maine, jonka vahvistavat pitkäkestoiset suhteet venäläisiin, aasialaisiin sekä eurooppalaisiin kollegoihin.

Keskeiset toimialamme

Päätoimialamme on suora investointi yrityksen pääomaan, konsultointi- ja jakelupalvelut. Toimimme yritysten kanssa, joilla on pitkäaikaiset voittomahdollisuudet. Tavoitteenamme on auttaa laajan ja menestyksellisen liiketoiminnan rakentamisessa. Pyrimme siihen, että sijoituksemme tuottavat lisäarvoa liiketoiminnalle ja tuloa kaikille investointiprosessiin osallistujille. Avainvahvuutenamme on tarkka lähestyminen jokaiseen hankkeeseen. Tällaisen lähestymisen tarkoituksena on löytää avainongelmien mahdollisimman tehokkaat ja taloudellisesti kannattavat ratkaisut.

Ideointimme

Yritysasiakkaiden erikoistumisesta riippuvaan, yritysten, tuotteiden ja palveluiden edistämiseen liittyvässä ideoinnissamme laadimme yhdessä markkinointisuunnitelman ja kehittämme sen toteutumiseen tarvittavat askeleet. Tähän kuuluvat sekä alan markkinointitutkimus, mahdollisten kilpailijoiden ja kumppaneiden analyysi, tapaamisten järjestäminen, epämuodolliset neuvottelut, tuotteiden ja palvelujen edistämissuunnitelman laatiminen, kansalliset/alueelliset erityispiirteet huomioivan sateenvarjobrändin luominen että jälleenmyynnin yhteinen järjestäminen.

Te valmistatte tuotteen ja me luomme imagon!